ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม V.2/2564
(Knowledge, Technology and Innovation Management System)

1,261รายการ

องค์ความรู้

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

6รายการ

ต้นแบบนวัตกรรม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

14รายการ

สิ่งประดิษฐ์

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

241รายการ

นวัตกรรม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

40รายการ

เทคโนโลยี

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

1รายการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน: