ต้นแบบนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด: ประเภท: ด้าน:

รายงานต้นแบบนวัตกรรม ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ (จัดเรียงตาม..ประเภทต้นแบบนวัตกรรม)

ลำดับชื่อต้นแบบนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทด้านหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี
1 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้เก้าชนิดในเครื่องสำอางด้วยยูพีแอลซี-ดีเอดี วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค นายพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 2563
ลำดับชื่อต้นแบบนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหมวดหัวหน้าโครงการหน่วยงานปี

รายงานสรุปต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by โดยแยกตาม..ประเภทต้นแบบนวัตกรรม

Pie Chart Prototype

รายงานสรุปต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by ปีงบประมาณ

Donut Chart Prototype

รายงานสรุป ต้นแบบนวัตกรรม Prototype Group by หน่วยงาน

Pie Chart Prototype


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com