ผลงานดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

Data Table Invention

ลำดับชื่อสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ
1 การประเมินผลของสเปรย์สมุนไพรอัดก๊าซในการกำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาที่ดื้อสารเคมีกำจัดแมลง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Best Paper Award สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 13 พ.ย. 2562
ลำดับชื่อสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบวันที่ได้รับ

รายงานสรุปสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล(Invention) Group by ประเภท สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล

Donut Chart

รายงานสรุปสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล(Invention) Group by ปีงบประมาณ

สำหรับผู้บริหาร

Donut Chart

รายงานสรุปสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล(Invention) Group by หน่วยงาน

Donut Chart


Copyright © 2016-2021 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000,โทรสาร. 0-2591-5974, E-mail :prdmsc@dmsc.mail.go.th All rights
ติดต่อเรื่องเทคนิค: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Moblie:09-2345-2525 |Line:Chaisofts | E-mail :Chaisoftsnet@Gmail.com | Website :www.chaisoftThailand.com Website :www.chaisoftsThailand.com