กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      Line กลุ่ม Newborn Connect (ภาษาไทย),Line กลุ่ม Newborn Connect (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


-เปิดใช้งาน 10 ม.ค 2562 - ปัจจุบัน -ช่องทางการเชื่อมต่อ หน้าเว็บไซต์ www.neoscreen.go.th ผ่าน QRcode ไลน์กลุ่ม -จำนวนสมาชิก 175 คน -ข้อมูลที่ให้บริการ เช่น ประชาสัมพันธ์งานตรวจคัดกรอง ถามตอบปัญหา    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔