กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      พัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์มอฟีนในปัสสาวะ (ภาษาไทย),Method Validation Morphine in urine (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


พัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์มอฟีน    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางแฉล้ม ชนะคช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔