กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      วิธีการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


คิดค้นวิธีการตรวจความแม่นยำในการวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความแม่นยำในการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ทำการ SHOCK เพื่อให้เครื่อง AED มีความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ    

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ธ.ค. ๒๕๖๔