กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


โรคในช่องปากที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคฟันผุ โดยสาเหตุเกิดจากแบคทีเรียทำให้เกิดคราบพลัค น้ำตาลในอาหาร กรดในช่องปาก และผิวหน้าฟันบอบบาง ซึ่งการรักษาโรคในช่องปากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ส่งผลให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาและต้องใช้ยาปริมาณเพิ่มมากขึ้น การใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นสารออกฤทธิ์หลักในผลิตภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากต้นแบบจากสารสกัดมังคุดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในช่องปาก จากการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. mutans  S. sorbinus และ S. pyogenes ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Erytromycin 30 ไมโครกรัม เป็น positive control  

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางอัญรินทร์ กีรติอรุณศิลป์ สถาบันวิจัยสมุนไพร

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔