กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

นวัตกรรม
      DMSc Stem Plus (ภาษาไทย), (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เป็น Bone Marrow Mononuclear Cells จากไขกระดูก ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ต้นกำเนิดหลายชนิดอยู่รวมกัน ได้แก่ Hematopoietic Stem Cells  Mesenchymal Stem Cells และ Endothelial Progenitor Cells สำหรับใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย     

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔