กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในกาแฟลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   (ภาษาไทย)
Audlteration of anti-obesity drugs in slimming coffees and dietary supplements   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสิริกาญจน์ ทานะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันมีการใช้กาแฟลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการโฆษณาตาม วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนวางจำหน่ายตามท้องตลาด ตลาดนัดและห้างสรรพสินค้า ซึ่งมักพบว่ามีการลักลอบเติมสารไซบูทรามีนในกาแฟลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งสารดังกล่าวเป็นยาลดความอ้วนและเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ และใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ไซบูทรามีนเป็นยาอันตรายซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้รับยาดังกล่าวสะสมเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมาก อาจเป็นอันตรายต่อการบริโภค เนื่องจากสารดังกล่าวมีผลข้างเคียงสูงได้แก่ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ปากแห้ง ปวดศรีษะ นอนไม่หลับและท้องผูกซึ่งหากรับประทานมากอาบบีบหัวใจจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖