กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มสมุนไพรและไวน์ไทย   (ภาษาไทย)
Evaluation of Antioxidant Activity in Thai Herbal Beverages and Wines    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เซลล์ร่างกายเสื่อมรวมทั้งเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เพื่อไม่ให้เซลล์ร่างกายเสียหายในร่างกายจึงมีระบบต้านอนุมูลอิสระเพื่อทำลายอนุมูลอิสระโดยการจับหรือให้อิเลคตรอนจึงเป็นการลด หรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ สารต้านอนุมูลอิสระมีหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ ซี และอี ซีลีเนียม แคโรทีนอยด์ เฟลโวนอยด์ เป็นต้น สารเหล่านี้พบในพืชพื้นบ้านไทยหลายชนิด จากนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการแปรรูปสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและรูปแบบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มสมุนไพรและไวน์ไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตโดยผู้ผลิตท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ด้วยวิธี 2  2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH) assay จำนวน 45 ตัวอย่าง พบว่า เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดน้ำและเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในช่วงร้อยละ -0.7 ถึง 94.8 ชาสมุนไพรร้อยละ 11.2 ถึง 89.9 และไวน์องุ่นร้อยละ 82.7 ถึง 83.7 เครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ ฯ สูง (มากกว่าร้อยละ 80) 5 อันดับ ได้แก่ น้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก น้ำมะยม น้ำสมุนไพรสกัดจากกระชายดำ น้ำสมุนไพรสกัดจากลูกยอ และน้ำเก๊กฮวย (ร้อยละ 94.1+/-0.1  93.4 +/-0.2  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Original Article เริ่ม: 1 พ.ค. 2551 สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2551

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔