กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพิสูจน์ฤทธิ์ในระดับหลอดทดลองของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยต่อการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพของเพศชาย   (ภาษาไทย)
In vitro Investigation of Mucuna pruriens Seed Extracts to Treat Erectile Dysfunction   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายณัฏฐชัย ดวงนิล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


M. pruriens seeds are a natural product with health benefits including treating erectile dysfunction (ED). However the active compounds and their mechanisms of action are unclear. In this study we used polarity gradient extraction to isolate four fractions from the crude extract of M. pruriens seeds using hexane EtOAc BuOH and water. All fractions were used to treat three cell lines: C6 Ea.hy926 and HCT-15. The water fraction significantly promoted nitric oxide (NO) production in C6 cells via neuronal nitric oxide synathase (nNOS) gene upregulation. M. pruriens fractions with high polarity promoted NO production in Ea.hy926 through the upregulation of endothelial NOS (eNOS) and inducible NOS (iNOS) genes. The BuOH and water fractions of M. pruriens extract were involved with cyclic GMP specific-phosphodiesterase (PDE5) and iNOS gene upregulation in HCT-15 which might result in maintenance of intracellular cGMP. According to the NIST library 2 4-bis(1.1-dimethylethyl)-phenol a phytochemical may play a role in nNOS upregulation; this was only found in the water fraction. Protocatechuic acid methyl ester and γ-sitosterol were also found in the high-polar fractions of M. pruriens extract and might be involved with eNOS gene upregulation. The ability of M. pruriens extract to provoke NO production in neurons indicated the potential for using M. pruriens seeds as an alternative medicine for erectile dysfunction therapy.    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖