กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำพุร้อนในจังหวัดกระบี่และพังงา   (ภาษาไทย)
Quality of spring (water) in Krabi and Phang Nga   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสุจิตร สาขะจร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำพุร้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำพุร้อนกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40 – 100 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนประกอบด้วยสารละลายแร่ธาตุต่างๆ การอาบน้ำร้อนจะทำให้รูขุมขนของร่างกายเปิดกว้างออก เป็นการทำความสะอาดรูขุมขน และช่วยทำให้แร่ธาตุในน้ำพุร้อนไหลถ่ายเทตามรูขนเข้าไปในร่างกาย การอาบน้ำพุร้อนเป็นการทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ลดความเครียด และเป็นการทำให้เกิดความสมดุลในระบบประสาท ในจังหวัดกระบี่และพังงาเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ศึกษาจึงได้เก็บน้ำในจังหวัดพังงาและกระบี่ จากแหล่งน้ำพุร้อน 5 แห่งจำนวน 11 ตัวอย่าง การศึกษาคุณภาพน้ำพุร้อน โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้าง ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ตะกั่ว เหล็ก ไนเตรต ไนไตรท์ ซัลเฟต และ คุณภาพทางจุลชีวิทยาได้แก่ Coliforms  Escherichia coli  Salmonella spp.  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖