กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Development of Zika virus detection method by real time RT-PCR for using in Thailand   (ภาษาไทย)
Development of Zika virus detection method by real time RT-PCR for using in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


The developed method showed satisfactory result with good limit of detection and no false positive with other viruses. One set of primer/probe cannot detect standard strain Zika virus (MR766) because the virus was African lineage while this primer/probe was designed specifically for Asian lineage virus. Thai NIH had been using this method for routine services since 2016.   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง โครงการโรคไข้ซิกา: พัฒนาวิธีตรวจและระบาดวิทยาในประเทศไทย เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กทม เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔