กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Tuberculin skin test and QuantiFERON -TB Gold in-tube for latent tuberculosis among HIV -infected adults in a tuberculosis-endemic setting    (ภาษาไทย)
Tuberculin skin test and QuantiFERON -TB Gold in-tube for latent tuberculosis among HIV -infected adults in a tuberculosis-endemic setting    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนประสิทธิผลการทดสอบการหาค่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาและการทดสอบด้วยสารเทอร์เบอร์คูลินทางผิหนัง เพื่อการวินิฉัยวัณโรคแฝงในผู้ป่วยเอชไอวีในประเทศไทย เผยแพร่ วารสาร Respirology Volume 20, issue 2 February 2015 : 340-347 First Published online: 26, November 2014 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖