กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Expansion of rubber plantations and Chikungunya outbreaks in eastern Thailand   (ภาษาไทย)
Expansion of rubber plantations and Chikungunya outbreaks in eastern Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และฤดูกาล รวมทั้งแหล่งเกาะพักของยุงลายสวน(Aedes albopictus) เพื่อการควบคุมที่เหมาะสม เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Field Building Leadership Initiative : Advancing EcoHealth in SEA ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔