กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Field Efficacy of Herbal Repellent against Biting Midges in Thailand   (ภาษาไทย)
Field Efficacy of Herbal Repellent against Biting Midges in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Biting midges are nuisance pests usually found on the shorelines and sandy beaches. They feed on tourists and resident visiting the beaches and resorts. These insects deter human recreation and also diminish tourism industry. In Thailand  Leptoconops spinosifrons is one of the predominant species of biting midges and has been found on various beaches in 9 provinces (Trat  ChantaburiRayong Chonburi Prachuab Kirikhan Chumporn Surat Thani Nakhon Si Thammarat Songkhla) around the Gulf of Thailand and 6 provinces (Ranong Phang Nga Krabi Trang Satun Phuket) along the Andaman Sea including some islands located in both seas. Since the control of biting midges along beaches by larvicides or adulticides is hardly possible attempts have been made then to prevent its nuisance by using repellent application. An herbal repellent containing essential oils from Eucalyptus citriodora Hook. and Litsea cubeba (Lour.) Pers. was evaluated for repellency against L. spinosifrons in comparison withN N-diethyl-3-methylbenzamide (deet). Both repellents were prepared as 20% in ethanol and each one was applied on the clothes (long sleeve T-shirt and pants) at the dosage of 0.5 mg a.i./cm2. Assessments were made using landing rates on the treated clothes as compared with controls (untreated clothes). Both repellents showed relatively high repellency against L. spinosifrons; however  the herbal repellent provided higher degree of repellency (98.3 - 99.7%) than did deet (82.7 - 98.5%). This study demonstrates a high potential for use of the herbal repellent to protect from biting of L. spinosifrons. 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการบทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไก เชื้อ และการรักษา เผยแพร่ 14 th Conference of the International Society of Travel Medicine Quebec City, Canada; 24-28 May 2015 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔