กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Seasonal Active Surveillance of Dengue and Chikungunya Viruses-infected Aedes Mosquitoes in Dengue-endemic Provinces  Thailand  (ภาษาไทย)
Seasonal Active Surveillance of Dengue and Chikungunya Viruses-infected Aedes Mosquitoes in Dengue-endemic Provinces  Thailand  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Dengue and chikungunya are mosquito-borne diseases which Aedes aegypti and Ae. albopictus act as vectors. As known these mosquitoes are climate-sensitive species and climate changes affect human health especially the increasing spread of vector-borne diseases. Therefore a number of actions for climate change mitigation and adaptation are required for prevention and control of the diseases emergence and to achieve in long term of health protection solutions. This study aimed to detect dengue and chikungunya viruses in Ae. aegypti and Ae. albopictus mosquitoes collected seasonally from dengue-endemic 8 provinces of Thailand for early warning system. Aedes mosquitoes were collected in 3 seasons of 4 northeast provinces from 2013 to 2014; Buri Ram (BRM) Khon Kaen (KKN) Nakhon Ratchasima (NMA) Roi Et (RET) and in 2 seasons of 4 southern provinces; Chumphon (CPN) Songkhla (SKA) Surat Thani (SNI) and Trang (TRG). The mosquitoes collected were detected for dengue and chikungunya viruses by one step real time RT-PCR technique. The infected mosquitoes were determined for infection rate which was expressed as percentage (%). In northeast provinces dengue and chikungunya infection rates (%/%) of Aedes mosquitoes collected from BRM KKN NMA and RET in winter were 0%/11.5% 0%/3.7% 2%/7.8% 0%/2% in hot season were 9.8%/0% 0%/0% 0%/0% 0%/0% and in rainy season were 0%/1.7% 1%/10.9% 0%/8.3% 0%/3.8% respectively. In southern provinces dengue and chikungunya infection rates of the mosquitoes (%/%) obtained from CPN SKA SNI and TRG in hot season were 1%/7% 0%/20% 1.7%/2% 0%/6.3% and in rainy season were 1%/1% 0.9%/2% 3.3%/0.7% 7%/4% respectively. In this study the mosquitoes collected seasonally from the 8 provinces were infected with the viruses. However the virus infection rates of the Aedes mosquitoes were generally decreased or constant after data on virus infection rates obtained were reported to the provincial public health offices other relevant health offices and the homeowners for timely outbreak response. In a currently climatically changed world active surveillance will need to be strengthened as the climatic change receptivity for prevention and control of the consequent mosquito-borne diseases.    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการการศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล เผยแพร่ 14 th Conference of the International Society of Travel Medicine Quebec City, Canada; 24-28 May 2015 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔