กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Micro-spatial analysis of Chikungunya incidences in association with rubber plantations during an outbreak in Eastern Thailand   (ภาษาไทย)
Micro-spatial analysis of Chikungunya incidences in association with rubber plantations during an outbreak in Eastern Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Introduction: Chikungunya is one of the important vector-borne diseases in Thailand and other countries in both tropical and temperate zones. In recent years  there has been an increase in rubber plantation areas in Thailand. Aedes albopictus  one of the mosquito vectors were found abundantly in rubber plantations and caused an increase in Chikungunya risk. However no study has been conducted on the spatial relationship between Chikungunya incidences and rubber plantations at the village scale over time. Materials and methods: Wang Chan District Rayong Province in eastern Thailand was selected as the study site. The record of Chikungunya patients admitted to Wang Chan Hospital during the 2009 outbreak was used for this study. Thaichote Satellite images were used for characterizing rubber plantations in this District. Spatial maps of Chikungunya incidences located in each village of Wang Chan District were overlayed with the areas of rubber plantations. Results and conclusions: Spatial maps created by using the Geographic Information System (GIS) showed that Chikungunya cases in 6 villages were high and clustered in the central area of Wang Chan District where rubber plantations were concentrated. In contrast Chikungunya cases in other 6 villages were low and scattered in the District with low number of rubber plantations. The average of Chikungunya cases in high and low village groups were 34.17±8.01 (range = 22-46) and 1.83±2.04 cases (range = 0-4) respectively. Results obtained could be used for planning effective Chikungunya prevention and control programs in rubber plantation areas.   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ "the 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health. in Basel, Switzerland from 6 - 10 September 2015 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔