กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Distribution of HIV-1 subtypes in female sex workers recently infected with HIV-1 in Thailand.    (ภาษาไทย)
Distribution of HIV-1 subtypes in female sex workers recently infected with HIV-1 in Thailand.    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการการศึกษาสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 14-16 กันยายน 2558 เตรียมโปสเตอร์ ณ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการการศึกษาสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจา งานประชุม“The 62nd Annual Meeting of the Japanese Society for Virology”ที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11-12 พ.ย. 2557 เริ่ม: 30 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕