กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Dengue and Climate Change in Thailand at province level analysis with statistical models and GIS.   (ภาษาไทย)
Dengue and Climate Change in Thailand at province level analysis with statistical models and GIS.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง Geoinformation for Monitor of Dengue Haemorrhagic fever and Vector mosquitoes in Environment and Climate Change. เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจา การประชุมวิชาการนานาชาติThe 6th ASIAHORCs Joint Symposium on "The Impact of Climate Change to Food and Health" วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕