กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Method validation for leptospirosis and other zoonosis detection by multiplex real-time PCR   (ภาษาไทย)
Method validation for leptospirosis and other zoonosis detection by multiplex real-time PCR   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2558 "Leptospirosis in the era of AEC" วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561
2 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 วันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖