กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Molecular detection and characterization of noroviruses in river water in Thailand   (ภาษาไทย)
Molecular detection and characterization of noroviruses in river water in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Norovirus (NoV) generally exists as a mixture of multiple genotype variants in nature. However there has been no published report monitoring NoV in natural settings in Thailand. To obtain information on mixed presence of the NoV RNA genome  we conducted viral genome analysis of 15 water specimens collected from five sites in a river near Bangkok between August 2013 and August 2014. The number of viral RNA copies per specimen declined progressively from the most upstream to the most downstream site. Following direct nucleotide sequencing of the PCR products  we obtained three partial genome sequences of the NoV GI strain and 13 partial genome sequences of the NoV GII strains. Phylogenetic analysis indicated the presence of four GII.4 variant groups pro-circulated after the Den Haag_2006b New Orleans_2009 and Sydney_2012 outbreaks. On the other hand only GI.4 was observed from the specimens collected on April  2014. These results indicated that multiple genogroups and genotypes of noroviruses are present and are circulating in the natural environment in Thailand as in other countries. Our study provides comprehensive information on the occurrence of new variants. 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ก่อโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน และ ไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี ในแหล่งน้ำ ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร เผยแพร่ Lett Appl Microbiol. 2016 Mar;62(3):243-9. doi: 10.1111/lam.12529. Epub 2016 Feb 4. เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕