กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีการตรวจแยกชนิดของเชื้อ C. perfringens โดยวิธี mPCR    (ภาษาไทย)
การพัฒนาวิธีการตรวจแยกชนิดของเชื้อ C. perfringens โดยวิธี mPCR    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4ประจำปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทR-R MT Best Practice Award 2015 วันที่ 1-3 พย.58 ณ.อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เริ่ม: 1 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด: 1 มิ.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖