กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Vertical Transmission of Indian Ocean Lineage of Chikungunya Virus in Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes   (ภาษาไทย)
Vertical Transmission of Indian Ocean Lineage of Chikungunya Virus in Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการการถ่ายทอดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาทางไข่ของยุงลายบ้านและยุงลายสวน ที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 เผยแพร่ วารสาร Parasites & Vectors 2016;9:227 เริ่ม: 13 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด: 13 มิ.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖