กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Monthly Distribution of Norovirus and Sapovirus in Viral Gastroenteritis in Thailand. (ภาษาไทย)
Monthly Distribution of Norovirus and Sapovirus in Viral Gastroenteritis in Thailand.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


A total of 1 141 rotavirus-negative stool specimens collected from diarrheic children in four distinct regions under sentinel surveillance in Thailand between 2006 and 2008 were examined by RT-PCR for norovirus (NoV) and sapovirus (SaV). Three hundred three specimens (26.6%) were positive for NoV and 34 and 269 NoVs belonged to genogroup I (GI) and genogroup II (GII) respectively. Twelve specimens (1.1%) were positive for SaV. Mixed infections were found in 5 specimens; 3 contained both NoV GI and GII  and 2 both NoV GII and SaV. Regarding the monthly distribution of NoV and SaV NoV GII was clustered between September and February  while NoV GI was detected mainly in June and July and SaV was found in May June and July. In addition three outbreaks of acute gastroenteritis at two junior high schools in Phichit and Bangkok and at a university in Phitsanulok Thailand in 2006 were found to have been caused by NoV infection. Sequence analysis of some NoVs from sporadic cases and outbreaks showed that their genotypes were GII.4 and GII.6.    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 13 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด: 13 มิ.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖