กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
       (ภาษาไทย),ทดสอบนวัตกรรม 13 ก.ย.64 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายสุเชิดชัย ภูคำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ นนนนน ยยยยยยย เริ่ม: 1 มิ.ย. 2564 สิ้นสุด: 29 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕