รายงานสรุปจำนวน เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 31
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 16
3 สำนักยาและวัตถุเสพติด 89
4 สถาบันวิจัยสมุนไพร 58
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 33
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 54
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 1
8 สถาบันชีววัตถุ 24
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 27
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 47
11 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 47
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 5
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 37
14 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 17
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 7
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 24
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 105
18 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 7
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 16
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี 95
21 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3
22 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 344
รวม1,087