Our Services

**--รับพัฒนาโปรแกรม--**
  Web Application และ Database
  บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของเรา เรามีทีมงานที่สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เรามีทีมงานที่พร้อมพัฒนา โปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างหลากหลายภาษา เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ด้วยโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ อายุงานและมากประสบการณ์นาน เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดการงานได้รวดเร็ว ประสบความสำเร็จได้ดังใจหมาย

Portfolio Image

Language Development:

**--ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา--**
ASP, ASP.NET,vb.net PHP, JSP, CFM,c.,c#
  Styles:
CSS, AJAX, JQuery, Java Script,Bootstrap,js
  Database:
dBase, MS-Access, SQL Server 2008, MySQL, XML, JSON, Informix
  OS Platform:
Windows,MacOS,Linux,iPhone,iPod,iPad,Android,BlackBerry

Portfolio Image

Superior Support

**--บริการหลังการขายของเรา--**
เราคือทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่มีประสปการณ์ที่มากกว่า 20 ปี
โปรแกรมเมอร์มืออาชีพของเรา ไม่เคยทิ้งงาน และไม่ส่งงานล่าช้า
บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
ไม่รับงานต่อจากบริษัทนายหน้า หรือ ฟรีแลนด์
ไม่เอาเปรียบลูกค้า
เราไม่มีประวัติตามหน่วยงานราชการทั้งหมดเลยว่า การส่งงานล่าช้า

Portfolio Image

ทำไมต้องเป็นชัยซอฟท์ ?

ถ้าเราจะไว้ใจใครสักคนดูแลงานให้เรา โดยตลอดรอดฝั่งโดยเราต้องหามืออาชีพที่เขาไม่ทิ้งงานท่าน และเราคือโปรแกรมเมอร์ที่รับงานเอง เขียนหรือพัฒนาเอง ไม่ผ่านบริษัทนายหน้าเปิดบริษัทบังหน้าแต่ไม่มีโปรแกรมเมอร์ในบริษัทสักคนเลย โดยรับงานมาแล้วไปหาจ้างฟรีแลนข้างนอก ทำงานให้อีกที แล้วฟรีแลนก็หนีงานหรือทิ้งงานไป ทำให้หน่วยงานราชการหรือบริษัทของท่านเสียหาย ไม่มีโปรแกรมใช้งานตามที่คุยกันไว้. เกิดการส่งงานไม่ได้ หรือเกิดส่งงานล้าช้า ปัญหาเกิดจากสมองไหล คนรับงานเขามาก็ไม่รับผิดชอบ สุดท้ายต้องปิดบริษัทที่เปิดขึ้นมาหรอก ๆ ไปรับงานหน่วยงานราชการอีกที่ แต่เราคือ ทีมโปรแกรมเมอร์ที่รวมกลุ่มกันสู่แล้วตั้งบริษัทกันขึ้นมาเอง

ประสบการณ์และผลงานบริษัท..

เพราะเราคือนักพัฒนาโปรแกรม?

เราคือทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่มีประสปการณ์ที่มากกว่า 20 ปี,โปรแกรมเมอร์มืออาชีพของเรา ไม่เคยทิ้งงาน และไม่ส่งงานล่าช้า,ระบบที่เราออกแบบตรงกับความต้องการของลูกค้า,บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม,ไม่รับงานต่อจากบริษัทนายหน้า,ไม่เอาเปรียบลูกค้า,ส่งงานตรงเวลาหรือส่งก่อนกำหนดเราไม่มีประวัติตามหน่วยงานราชการทั้งหมดเลยว่า การส่งงานล่าช้า,หรือส่งงานไม่ได้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรเรา,เพราะทีมงานมืออาชีพทุกท่านในทีมงานของเรามีความรับผิดชอบสูงมากต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี,ทางบริษัทเราไม่ได้ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์อิสระหรือ freelance มาทำงานให้เรา เพราะเราคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด !!! ทุกงานเป็นงาน handmade เราเขียนโปรแกรมด้วยการ Codding กันแบบสดๆๆ ร้อน ไม่มีการทำแบบรวกๆๆ ใช้เครื่องมือ Tools แบบ auto ทำ ดังนั้นทุกงานและทุกรายงานจะระเอียดยิบตายิ่งกว่างานอื่นเพราะมันเป็นงานศิลปที่ทำมือ หรือยิ่งกว่าเสียอีก

เอกสารคู่มือระบบงานทั้งหมด
   ทางบริษัทเราไม่ได้ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์อิสระหรือ freelance มาทำงานให้เราทุกงาน เราเป็นโปรแกรมเมอร์ทำเอง ก็เพราะเราคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นทึมเราจึงเป็นทีมโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาเอง !!! ทุกงานเป็นงานที่ยิ่งกว่างาน handmade เราเขียนโปรแกรมด้วยการ Coding กันแบบสดๆๆ ร้อน ไม่มีการทำแบบรวกๆใช้เครื่องมือ Tools แบบ auto ทำ ดังนั้นงานทุกงานและทุกรายงานจะออกมาสวย และละเอียดยิบตา ยิ่งกว่างานอื่นๆ เพราะเราถือว่างานการเขียนโปรแกรมมันเป็นงานศิลป์แขนงหนึ่งที่ยิ่งกว่างานทำด้วยมือ..
   ระบบสินทรัพย์-กรมประมง เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2555-2560 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่าง ต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน เป็นอีกระบบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้หน่วยงานราชการ ดูรายละเอียดได้ที่.. http://asset.fisheries.go.th
   ระบบฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน-กรมพัฒนาที่ดิน เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบนี้เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2555-2560 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่าง ต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน เป็นอีกระบบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้หน่วยงานราชการ ดูรายละเอียดได้ที่: ดูโปรแกรมนี้ได้ที่..http://osd101.ldd.go.th/landdev_v3
   ระบบพันธุกรรมสัตว์ เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาให้กับหน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2557-2560 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่าง ต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน เป็นระบบใช้ภายในองค์กรสำหรับหน่วยงานดังนั้นจึงไม่มีการให้เข้าชม..
   ระบบออกใบอนุญาตกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัด:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2553-2555 เป็นระบบที่ผู้เขียนได้พัฒนาเป็นหน่วยงานแรกให้หน่วยงานราชการไทย ระบบนี้ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปีปัจจุบัน เป็นระบบใช้ภายในองค์กรสำหรับหน่วยงานดังนั้นจึงไม่มีการให้เข้าชม..

**--ความไว้วางใจเป็นผลงานชั้นเอก--**

เราได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูลให้กับหลายกระทรวง หลายกรม หลายหน่วยงาน ในหน่วยงานราชการไทย และผลงานและการพัฒนาระบบแต่ละที่เราได้รับความไว้วางใจ..และความพึงพอใจทุกกระทรวง สาเหตุเนื่องมาจากเพราะเราไม่เคยทิ้งงาน หรือได้ชื่อว่าเป็นบริษัทมีประวัติไม่ดีหรือโดน Black List มีประวัติดีทำงานที่ไหน ต้องใช้บริการของเราตลอด เรารับงานไม่เยอะ พอกับงานที่เราทำได้ ดังนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกกระทรวง

Latest Products Image

ระบบสินทรัพย์ V.3.0/2560

   ระบบสินทรัพย์-กรมประมง เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2555-2560 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่าง ต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน เป็นอีกระบบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้หน่วยงานราชการ อย่างเช่น กรมประมง

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม V 1.4 /2560

   ระบบองค์ความรู้ เทคโนโลยี-นวัตกรรม V.1.4/2560 เป็นระบบที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เป็นระบบงานใหม่ที่ทางบริษัท ได้รับความ ไว้วางใจในการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2560 นี้เอง

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบผลวิเคราะห์ดิน V.30/2560

   ระบบฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน-กรมพัฒนาที่ดิน เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ระบบนี้เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2555-2560 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่างต่อเนื่อง

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+


Latest Products Image

ระบบใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า

   ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า Version 1.0/2557 เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2556-2557 ซึ่งเป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนี้ได้มีการพัฒนาและมีการใช้งานเท่าวันปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้หน่วยงานราชการไทย

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

   ระบบจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า Version 1.0/2555 เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนี้เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2555 เป็นระยะเวลาในการพัฒนา 1 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบให้หน่วยงานราชการไทย

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า

   ระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า Version 1.0/2557 ต่อ MA 2560 เจ้าของงาน:หน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาตร์สัตวป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ หน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาตร์สัตวป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบบนี้เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2556-2557 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และตอนนี้ระบบนี้ก็ยังได้รับการ MA อย่างต่อเนื่อง

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+


Latest Products Image

ระบบออกใบอนุญาตกำกับดูแล Xray

   ระบบออกใบอนุญาตกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี Xray เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นให้กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัด:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2553-2555 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และเป็นระบบที่ยังมีการใช้งานอยู่เท่าปัจจุบันนี้

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

   เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับสำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.) กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระบบที่ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 และปัจจุบันยังมีการใช้งานปกติอยู่..

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบคลังเก็บสารเคมี

   เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับสำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.) กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระบบที่ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 และปัจจุบันยังมีการใช้งานปกติอยู่..

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+


Latest Products Image

ระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม

   ระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง V.1.0/2556 เป็นระบบที่เราได้ทำการเขียนและพัฒนาขึ้นให้กับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัด:กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2556-2557 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ยังใช้งานอยู่

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบการจัดการสถานีตำรวจ

   ระบบการจัดการสถานีตำรวจ (ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด,ยาเสพติดและสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม) Version 1.0/2556 เป็นระบบที่เราพัฒนาให้กับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นระบบที่ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2556 และปัจจุบันมีการใช้งานอยู่

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+
Latest Products Image

ระบบสินทรัพย์-สป.กษ

   ระบบสินทรัพย์-สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่และจะมีการ ติดตั้งระบบและทำการ Migrate Data เร็ว ๆ นี้ ต้องขอบคุณหน่วยงานราชการไทยที่ให้ความไว้วางใจในชัยซอฟท์ เพื่อเป็นเครื่องจักรตัวน้อยทำงานให้

ดูผลงานบริษัท

  wixsite
  facebook
  google+

ลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกที่ ที่ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานและพัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างให้ เราเชื่อมันในสินค้าและบริการและการบริการหลังการขายเป็นเลิศ ลูกค้าต้องกลับมา ๆ ใช้อีกครั้งนี้คือหลักการของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสินทรัพย์

เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ รวมเรื่องสิ่งปลูกสร้าง,ที่ราชพัสดุ,รถยนต์ฯลฯ

 • ระบบสินทรัพย์-กรมประมง
 • ระบบสินทรัพย์-สป.กษ.
 • ระบบสินทรัพย์-สปก.
 • ระบบสินทรัพย์-พม.
 • ระบบสินทรัพย์-ศธ.
ดูคู่มือระบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 • ระบบจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า Version 1.0/2555
 • ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า Version 1.0/2557
 • ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า Version 1.0/2557
ดูคู่มือระบบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด)

 • ระบบวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน Version 2.1/2555 Version 3.0/2560
 • ระบบฐานข้อมูลคลังเก็บสารเคมี Version 1.0/2556
 • ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Version 1.0/2556
 • ระบบบริการฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรณ์ Version 3.0/2560
ดูคู่มือระบบ
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

การฝึกอบรม

หลังจากที่มีการพัฒนาระบบต่างๆเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการจัดทำคู่มือและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ เพื่อให้เข้าใจในระบบต่างๆ ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมาให้โดยจะมีการฝึกอบรมเป็น 2 ส่วนคือส่วน Administrator ผู้ดูแลระบบและส่วนผู้ปรับปรุงข้อมูล หรือที่เรียกว่า User

ดูรายละเอียดเพิ่ม
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Hide

ระบบบริหารจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

Chaisoft & Thailand Design

**--ระบบจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า Version 1.0/2555.--**

   อบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ให้กับเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จำนวน 78 ท่าน
   ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
   1.ส่วนจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งเป็นงานของ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง,แม่ลาว,ป่างตอง รวม 27 สถานี
   2. ส่วนสุขภาพสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นงานของ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ถึง สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 .

Project Manager:ดร.สุชาติ

Executive: นายสุเชิดชัย ภูคำ

Architect: นางสาวสุชัญญา ภูคำ

Client: เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจำนวน 78 ท่าน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Hide

ระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม

Chaisoft & Thailand Design

ทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม .

  อบรมการใช้โปรแกรมฐานระบบฐานข้อมูลและทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎก?ระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้กับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ? จำนวน 85 ท่าน ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
  1.ส่วนการใช้งานโปรแกรมทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด,แห่งประเทศไทย
  2. ส่วนเว๊บทำเนียบนาม สำหรับการติดต่อประสานงานและนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกวัฒนธรรม.

Project Manager: นายสุเชิดชัย ภูคำ

Executive: นส.สุชัญญา ภูคำ

Architect: คุณพี่วินัย

Client: เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจำนวน 85 ท่าน

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Hide

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครองครองสัตว์ป่า

Chaisoft & Thailand Design

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครองครองสัตว์ป่า V1.2557.

 อบรมการใช้โปรแกรมฐานระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครองครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าอบรมทั้งหมด 50 ท่าน ทางบริษัท ต้องขอขอบคุณ และขออภัยในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มถ้าขาดตกไปบ้างนะครับ.

Project Manager: นายสุเชิดชัย ภูคำ

Executive: นส.สุชัญญา ภูคำ

Architect: Oliver Pocher

Client: เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน จำนวน 50 ท่าน

Portfolio Image
Hide

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์-กรมประมง. Version 1.0/2558

Chaisoft & Thailand Design

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์-กรมประมง. Version 1.0/2558

ทางกรมประมงได้ไปเช่าสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถานที่อบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงจำนวน 800 ท่าน ซึ่งแบ่งการอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ 100 ท่าน รวมเวลา 8-9 วันในการฝึกอบรม.

Project Manager: นายสุเชิดชัย ภูคำ

Executive: คุณบอย,พี่ๆ เจ้าที่ของกรมทุกท่าน

Architect: นส.สุชัญญา ภูคำ

Client: เจ้าหน้าที่กรมประมงจำนวน 800 ท่าน

Portfolio Image
Hide

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์-กรมประมง. Version 1.0/2558

Chaisoft & Thailand Design

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์-กรมประมง. Version 1.0/2558

ทางกรมประมงได้ไปเช่าสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถานที่อบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงจำนวน 800 ท่าน ซึ่งแบ่งการอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ 100 ท่าน รวมเวลา 8-9 วันในการฝึกอบรม.

Project Manager: นายสุเชิดชัย ภูคำ

Executive: คุณบอย,พี่ๆ เจ้าที่ของกรมทุกท่าน

Architect: นส.สุชัญญา ภูคำ

Client: เจ้าหน้าที่กรมประมงจำนวน 800 ท่าน

บริการของเรา

* รับพัฒนาโปรแกรม Web Application และ Database หลากหลายประเภท โดยฐานข้อมูลดาต้าเบสเป็น SQL Server 2008, MS-Access, MySQL, XML, Informix, dBase * ด้วยเทคนิคแบบใหม่ที่ Facebook ใช้ เราเป็นรายเดียวแห่งเดียวในไทยใช้บน PHP, ASP, Net, CSS

*รับพัฒนาโปรแกรม Web Application และ Database*

บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของเรา เรามีทีมงานที่สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการของคณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานที่พร้อมพัฒนา โปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างหลากหลายภาษา เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ

*ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา*

ASP, ASP .NET, PHP, JSP, CFM

*Style Css*

CSS, AJAX, JQuery, Java Script

*ระบบฐานข้อมูล Database-*

dBase, MS-Access, SQL Server 2008, MySQL, XML, JSON, Informix,XML

*รับประกันซอฟท์แวร์*

บริการหลังการขาย เป็นเลิศ เราไม่เคยทิ้งลูกค้า ยกเว้นลูกค้าทิ้งเรา

ใบรับรองคุณภาพ

ทุกระบบที่เราได้ลงมือพัฒนาให้กับหน่วยงานราชการ จะได้รับใบรับรองงานทุกระบบ และรับประกันการโทรสอบถามหน่วยงานั้นๆๆ ด้วยว่าประวัติเราดีเยี่ยม

ติดต่อเรา

เนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทที่โปรแกรมเมอร์เปิดบริษัท รับเขียนโปรแกรมเอง เราไม่ได้จ้างฟรีแลน มารับงานแล้วเขียนงานให้ ดังนั้นงานทุกงานเรารับประ กัน 100%เลยว่าท่านได้งานที่ดีแน่นอน และการบริการหลังการขายที่ดีตลอดไป เนื่องจากเราเป็นโปรแกรมเมอร์มีออาชีพ

คุณสุเชิดชัย ภูคำ โปรแกรมเมอร์

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบมากกว่า 10 ระบบ มีการประสบการณ์ที่เขียวชาญในภาษา Php,Asp และระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ มากมาย

Top